Chrzanowskiego 15, 87-100 Toruń, Polska
tel/fax: +48 56 65 99 168
hurtownia@przemyslowka.pl

PREFABRYKATY BETONOWE

Dział Prefabrykcji
Kierownik Działu Prefabrykacji
Michał Miziołek
słuchawka 795 492 714
słuchawka m.miziolek@przemyslowka.pl
Dział Prefabrykacji
Martyna Kokowicz
słuchawka
słuchawka m.kokowicz@przemyslowka.plsłuchawka