PREFABRYKATY


Specjalizujemy się w produkcji następujących prefabrykatów:

 • bloczki fundamentowe,
 • zbiorniki szczelne na ścieki
 • pokrywy szamb,
 • nadproża L-19,
 • przepusty skrzynkowe,
 • płyty drogowe PDT 300×150×15
 • elementy żelbetowe nietypowe – wg dokumentacji Klienta.
 • belki_nadproza
 • wyloty_kanalow
 • szamba
 • smietniki
 • sciany_oporowe
 • przepusty_drogowe
 • plyty_korytkowe
 • plyty_drogowe
 • obudowa_trafostacji
 • kregi_betonowe
 • mostki
 • dno_trafostacji
 • bloczki